Personen- en familierecht

Bij personen- en familierecht gaat het veelal om precaire en emotionele zaken. Een advocaat is dan uw rationele zakenbehartiger die de zaken zo goed mogelijk voor u en uw familie wil regelen.

Te denken valt aan:

  • Echtscheiding (alimentatie, ouderschapsplan, omgangsregeling, boedelverdeling)
  • Partnerschap
  • Voogdij

 

Mediation

In de gedragsregels voor advocaten is opgenomen dat ‘de advocaat zich voor ogen dient te houden dat een regeling in der minne vaak de voorkeur verdient boven een proces’.

Waar mediation een hedendaags toverwoord lijkt, geven veel advocaten er vanuit hun professionele oogpunt er de voorkeur aan om als het enigszins kan in goed overleg met partijen te treden.

Ik zal consequent op zoek gaan naar win-win-uitkomsten en directe communicatie om langdurige en dure procedures te vermijden. Ook voor mediation kunt u dus bij mij terecht.