Ondernemingsrecht

Dit betreft alle zaken die gaan over rechten en plichten van bedrijven en organisaties. Zelf afkomstig uit een ondernemersgezin, heb ik mij altijd intensief bezig gehouden met zaken als contractenrecht, incasso’s en juridisch bedrijfsadvies. Ik sta u en uw bedrijf of organisatie graag bij indien u te maken krijgt met incassokwesties, geschillen over contracten, vragen over aansprakelijkheid of andere issues.

Juridisch bedrijfsadvies

Ook bij juridische zaken geldt: voorkomen is vaak beter dan genezen. Door tijdig juridisch advies in te winnen, kunnen ondernemers vaak onduidelijkheden en conflictsituaties voorkomen. Goede contracten, algemene leveringsvoorwaarden, etc kunnen veel leed voorkomen.