Makelaars opgepast!

Onlangs deed de Kantonrechter in Amsterdam uitspraak in een geschil tussen een makelaar en een consument over de verschuldigdheid van courtage. De makelaar zocht, in opdracht van een consument, naar een woning in (delen van) Amsterdam. Na 2 jaar zoeken (en ruim 30 bezichtigingen verder) gaf de consument aan, dat hij de zoekopdracht tot nader order wilde ‘parkeren’. Geruime tijd later komt de makelaar er – bij toeval – achter dat de consument kort na deze mededeling, zelf een woning heeft aangekocht, zonder bemoeienis van de makelaar. De makelaar spreekt de consument, op basis van de NVM voorwaarden, aan. Deze verweert zich met de stelling, dat de aangekochte woning buiten de overeengekomen zoekgebieden (zoals opgenomen in de overeenkomst van opdracht) ligt en dat hij daarom geen courtage aan de makelaar hoeft te betalen. De makelaar geeft aan dat, mede door de duur van de zoekopdracht, de gebieden geleidelijk aan zijn verruimd (net als de prijs en andere voorkeuren). Bovendien had hij eerder woningen aangeboden in het gebied (nota bene in dezelfde straat!) als waarin de klant uiteindelijk een woning heeft gekocht. De Kantonrechter bepaalde echter dat het gebied waarin de woning was gekocht, inderdaad niet tot de overeengekomen zoekgebieden behoorde. Deze was hiertoe ook niet gaan behoren door de ruimere wensen van de klant gedurende de zoekopdracht. Daarom had de makelaar geen recht op courtage, twee jaar voor niets gezocht! Deze uitspraak onderstreept het belang voor makelaars om veranderende wensen/voorkeuren tijdens een zoekopdracht altijd vast te leggen, of schriftelijk te bevestigen aan de klant! Niemand werkt graag voor niets.