Bestuursrecht (sociaal-zekerheidsrecht)

Bestuursrecht betreft alle geschillen tussen overheid en burger. Ik ben met name actief in het sociaal-zekerheidsrecht waarbij het gaat om diverse soorten uitkeringen of voorzieningen die verstrekt worden door de gemeente, het UWV of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hieronder vallen bijvoorbeeld bijstand, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, WW, kinderbijslag, AOW en de nabestaandenwet.

Een geschil met een overheidsinstantie over een uitkering of voorziening kan complex en langdurig zijn. Bovendien is het beroep of bezwaar gebonden aan wettelijke termijnen en verandert het sociaal verzekeringsrecht continu. Iedere verandering in uw situatie kan ingrijpende financiƫle gevolgen hebben. Het is daarom van cruciaal belang dat u tijdig contact opneemt met een advocaat.