Arbeidsrecht

In economisch moeilijke tijden krijgen helaas steeds meer mensen te maken met arbeidscontracten die niet verlengd of ontbonden moeten worden. Juist met het oog op de toekomst is het belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt en dat uw advocaat alle wettelijke wijzigingen op de voet volgt. Tijdens mijn gehele carrière heb ik ervaringen opgedaan op het gebied van arbeidsrecht. Ik sta zowel werknemers als werkgevers bij in arbeidszaken. Te denken valt aan thema’s als:

 • Individueel en collectief ontslag (reorganisaties)
 • Loonvorderingen
 • Ontslag van (statutair) bestuurders
 • Afvloeiingsregelingen en beëindigingsovereenkomsten (vaststellingsovereenkomsten)
 • Arbeidsovereenkomsten en personeelsvoorwaarden
 • Overeenkomsten van opdracht (zzp)
 • Arbeidsconflict
 • Arbeidsongeschiktheid en re-integratie (WIA/ZW)
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Regres
 • Concurrentie- en relatiebedingen
 • Overgang van onderneming
 • Ontslagrecht